24 Mei 2018

Perihal Kostum Pekerja

Konveksi Jakarta Surewi Adnastajny typ adziennia nasili siabry arhanizacyi padcas udzielu u dziejnasci hetaj arhanizacyi. Sucasnyja formy casciej za usio nasili uzbrojenych sil i vajenizavanych arhanizacyj, takich, jak palicyja, avaryjna-vyratavalnych sluzbau, a taksama achounikau, u niekatorych pracounych miescach i u skolach i zniavolienych u turmach. U niekatorych krainach, niekatoryja insyja sluzbovyja asoby taksama nosiac uniformu u svaich abaviazkach; Taki vypadak zamoulienaha korpusa Sluzby hramadskaha achovy zdarouja ZSA ci francuzskich prefiektau. Dlia niekatorych arhanizacyj, takich jak palicyja, heta moza byc niezakonna dlia nie calcou nasic formu. Rabocyja casam nosiac uniformu abo karparatyunuju vopratku toj ci insaj pryrody. Rabotniki abaviazany nasic formu, ukliucajuc roznicnyja rabocy, bank i pastovaje addzialiennie rabotnik, hramadskuju biaspieku i miedycynskija rabotnik, sini sluzacy kaunier, asabistyja trenier u klubach zdarouja, instruktar u lietnich lahierach, vyratavalnik, prybiralnik, rabotnik hramadskaha transpartu, buksirouku i kirouca hruzavikou , avijakampanii supracounikau i apieratarau dlia adpacynku, a taksama bar, restaran i supracouniki hatelia. Vykarystannie uniformy hetymi arhanizacyjami casta namahanni u halinie brendynhu i raspracouki standartnaha karparatyunaha imidzu, alie i maje vaznaje uzdziejannie na rabotnikau, nieabchodnych dlia nasic formu. Termin raunamiernaja moza uvodzic u zman, pakolki rabotniki nie zausiody zjauliajucca calkam adnarodnymi pa vonkavym vyhliadzie i nie zausiody mohuc nasic adziennia, pradstaulienaj arhanizacyjaj, u toj za cas pradstauliajucy arhanizacyju u ich vopratcy. Navukovaja rabota pa arhanizacyjnamu sukienki ad Rafaelia i Pratt (1993 h.) nazyvajuc adnastajnasc (hamahiennasc) vopratki jak adno vymiarennia, i prykmietnasc u siekundzie. Supracouniki usio nasic cornaje, napryklad, moza zjavicca prykmietny i, takim cynam, ujauliajuc saboj arhanizacyju, navat kali ich narad adnastajnaja tolki u koliery ich zjauliennia, a nie u jaho asablivasciach. Pratt & Rafaelia (1997) apisau baracbu pamiz supracounikami i kiraunictvam ab arhanizacyjnaj vopratcy, jak baracba pra bols hlybokija sensau i identycnasciau, jakija ujauliaje sukienku. I Pratt & Rafaelia (2001) apisau sukienka, jak adzin z vialikaha naboru znakau i artefaktau u arhanizacyjach, jakija zlivajucca u hramatycy suviazi. Perihal Kostum Pekerja

3 Mei 2018

Perihal Situs Web

Kursus Desain Grafis DUMET School ānidi dire-gets’i (inidīhumi inide dire-gets’imi inidīhu) le‘alemi āk’efi diri ina yediri āsashochi tesimamī yehone senedi newi. yediri āsashi be’ānidi monīteri weyimi tenik’esak’ashi mesarīya layi dire-gets’i yasayali. yedire-gets’u bizuwini gīzē yemītayewini maleti newi negeri gini k’alu bizuwini gīzē be’ēchitī’ēmi wisit’i weyimi betenet͟s’at͟s’ak’ī yemaregagech’a k’wanik’wa yetets’afe yekomipīteri fayilini līyamelekiti yichilali. yediri āsashochi yedire-gets’uni gets’i lemak’irebi inide yek’it’i luhochi, sikirīpitochi ina misilochi yalu yeteleyayu diri derija nit’ire negerochini ledire-gets’i gets’ita yasitebazalu. yetelemedu yediri gets’ochi ye’āsesa āmolē weyimi yegoni āmolēni yemīyakatitu wede lēlochi dire get͟s’ochi yemīgenanyu ina be’ābizanyawi inide āgenanyochi yemīt’eru nachewi. be’āwitare merebi wisit’i ānidi yediri āsashi kerik’eti āgeligayi diri ānidi dire-gets’i līyamet’a yichilali. yediri āgeligayi liki inide yekoriporēti wisit’awī āwitare merebi yale yegili āwitare merebi medareshani līgedibi yichilali. yediri āsashi inidezīhi yalu t’iyak’ēwochini lemadiregi ye Hypertext Transfer Protocol (HTTP) yit’ek’emali.

siwiri dire-gets’i (ānidanidi gīzē t’efit’afa / k’ome-ts’ihufi gets’i tebilo yit’erali) maleti bediri metegiberīyawi bemīmenech’u yedirigets’i gets’ochi beteneka meliku letet’ek’amīwi yeteset’ewi dire-gets’i newi. bezīhi mikiniyati ānidi yemayinik’esak’esi dire-gets’i lehulumi tet’ek’amīwochi inidehunētawi ke’āhunu āwiropawochi yezemenuni yemereja āyinetochini weyimi k’wanik’wani yemīdegifubeti senedochi ina k’wanik’wawi inidīhi āyineti sirītochi layi lemederaderi inidīyamechachi ina le’āgeligayu yetewak’ere newi. Perihal Situs Web